Główna E Kategoria obiektów: śluzy

śluzy

Śluza nr 12 Nowe

Hydrowęzeł służy do utrzymania żeglowności Dolnej Noteci na odcinku od śluzy nr 11 Krostkowo do śluzy nr 12 Nowe.

Śluza nr 20 Wieleń

Na terenie obiektu znajduje się głaz z tablicą poświęconą dr Włodzimierzowi Płazie - znanemu hydrologowi.

Śluza nr 3 Antoniewo

W odległości 180 m na południe od śluzy rozpoczyna się Kanał Górnonotecki.

Śluza nr 7 Łochowo

Pomiędzy śluzami na lewym brzegu mieści się siedziba Kierownika Nadzoru Wodnego.

Śluza nr 10 Gromadno

Praktyczny czas śluzowania wynosi około 25 minut. Istnieje możliwość zatrzymania się na nocleg.

Śluza nr 22 Krzyż Wielkopolski

Znajduje się tu ciekawy zbiór dawnych narzędzi rolniczych. Istnieje możliwość zacumowania przy prawym brzegu awanportu górnego.

Śluza nr 1 Morzysław

Śluza została zmodernizowana w 2011 roku - wyposażona w napędy elektryczne i sterowanie komputerowe.

Skip to content