Śluza nr 15 Lipnica

Praktyczny czas śluzowania wynosi około 20 minut.

Skip to content