Główna E Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, będąca administratorem serwisu wielka-petla.pl szanuje prawo do prywatności swoich użytkowników i gwarantuje prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 1. Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) z siedzibą w Poznaniu 61-823 przy ul. Piekary 17.
 2. Kontakt z WOT możliwy jest za pomocą adresu e-mail: kontakt@wot.org.pl
 3. Państwa dane osobowe są pozyskane podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz w momencie nawiązania korespondencji za pomocą poczty e-mail. Pozyskujemy również dane podczas Państwa aktywności na naszym serwisie, związane ze sposobem korzystania z dostarczanych Państwu usług i treści, jak również informacje na temat urządzenia, za pomocą którego odwiedzacie Państwo nasz serwis.
 4. W serwisie używamy znaczników internetowych, takich jak pliki cookie lub local storage, służących do zbierania i przetwarzania danych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Możecie Państwo samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności serwisu, lub zablokowanie dostępu do niektórych jego części.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • prezentacji spersonalizowanych treści;
 • poprawy funkcjonalności serwisu;
 • działania mechanizmów zapobiegających nadużyciom;
 • obsługi formularzy kontaktowych;
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics;
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych: Vimeo oraz YouTube.

Nasz serwis wykorzystuje zarówno cookies sesyjne – usuwane z komputera w momencie zakończenia sesji przeglądarki lub w momencie wyłączenia komputera, oraz cookies trwałe – przechowywane w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego również RODO.
 1. Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda, wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po tym okresie dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 • Udzielanie odpowiedzi – przez czas niezbędny do udzielenia niezbędnych odpowiedzi.
 • Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies i innych technologii) – przez cały okres korzystania z naszych usług, a w postaci anonimowej dla celów statystycznych do momentu usunięcia ich z bazy na wniosek użytkownika.
 1. Państwa dane mogą być udostępnione:
 • Uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Na podstawie Państwa osobnej i dobrowolnej zgody możemy przekazać dane niezbędne do realizacji wybranych usług podmiotom zewnętrznym takim jak np. firmy pocztowe lub kurierskie.
 • Zbiorcze dane statystyczne pochodzące z plików cookies, niezawierające informacji na temat pojedynczych użytkowników naszego serwisu i nie umożliwiające ich identyfikacji, mogą być prezentowane w sposób publiczny.
 1. W związku z korzystaniem z naszego serwisu przysługują Państwu następujące prawa:
 • Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Możecie Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę na ich przetwarzanie. Może się to wiązać z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji serwisu lub zaprzestaniem świadczenia określonych usług, np. wysyłki newsletterów.
 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych jakie informacje na temat Państwa mamy i przesłali je do w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.
 • Prawo do sprostowania danych – masz prawo poprosić nas o poprawienie, aktualizację swoich danych, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Państwa żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Państwa żądania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych baz danych oraz z naszej dokumentacji wszystkie lub wybrane informacje zawierające Twoje dane osobowe. Działanie takie może nie być możliwe, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Państwa danych. W każdym przypadku jednak usuniemy wskazane dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań).
 • Prawo do przeniesienia danych. Możecie Państwo zażądać przesłania danych osobowych celem przekazania ich innemu administratorowi, lub zlecić nam bezpośrednie przekazanie takich danych innemu administratorowi – o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Zapewniamy, że WOT dokłada wszelkich starań aby bazy danych zawierające Państwa dane osobowe były należycie chronione. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym, jak i fizycznym. Wdrożyliśmy w tym celu odpowiedni środki techniczne i organizacyjne, a wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe otrzymały w tym celu stosowne upoważnienie.
 2. W niniejszej formie Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku.
Skip to content