Śluza nr 13 Walkowice

Praktyczny czas śluzowania wynosi około 20 minut.

Skip to content