Otwarcie żeglugi na Warcie

Otwarcie żeglugi na Warcie

Od 27 kwietnia 2021 zostaje przywrócona żegluga na Warcie, na odcinku od Orzechowa do miasta Konin (330+000 – 406+600 km). Głębokość tranzytowa wynosi 140 cm. Więcej informacji w komunikacie żeglugowym opublikowanym przez Wody Polskie. Od 28 kwietnia 2021 roku...
Skip to content