Zespół Poklasztorny Franciszkanów

Zabudowanie klasztorne, nieco późniejsze od kościoła, złożone są z trzech skrzydeł kryjących kwadratowy wirydarz, przylegający do kościoła. Całość jest otoczona wysokim murem z dwoma barokowymi bramami.

Skip to content