Rynek

Rynek miejski znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Otaczają go malownicze kamieniczki.

Skip to content