Rezerwat przyrody „Cegliniec”

W rezerwacie rosną 150-letnie sosny ale i dęby, topole, osiki, a z rzadszych roślin berberys, tarnina, jałowiec. Żyją tu dziki, sąrny, jelenie i bobry.

Skip to content