Rezerwat Bieniszew

W obrębie obszaru chronionego występuje drzewostan liściasty o charakterze dąbrowy oraz grądu ubogiego. Wśród zadrzewień znajduje się wiele pomników przyrody. Porastają one bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu fragment puszczy.

Skip to content