Ratusz

Mieści się w nim muzeum, ze szczególnie okazałą Wielką Sienią. W piwnicach można odnaleźć relikty wcześniejszej gotyckiej bryły, a na wieży rezydują słynne poznańskie koziołki.

Skip to content