Pomnik Eleganta z Mosiny

Według legendy Oddział Hetmana Czarnieckiego zimujący w Mosinie został przez mieszkańców obszyty w eleganckie mundury i kiedy zjawił się na wiosnę na koncentrację wojsk królewskich od razu zyskał imię „Elegantów z Mosiny”.

Skip to content