Muzeum Ziemi Wronieckiej

Oprócz ekspozycji stałych (etnografia, historia, archeologia), prezentuje ciekawe wystawy lokalnej twórczości.

Skip to content