Kościół pw. św. Stanisława

Kościół jednonawowy, wnętrze kryte spłaszczoną kopułą, z bogatą, późnobarokową dekoracją stiukową.

Skip to content