Kościół klasztorny oo Franciszkanów

W 1982 roku, po pożarze który miał miejsce, przeprowadzono gruntowne odnowienie klasztoru. Od 1991 roku jest on siedzibą sekcji zamiejscowej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

Skip to content