Klasztor i kościół oo Franciszkanów

Sam klasztor, przylegający do kościoła od strony wschodniej, wybudowany został w 1733 roku.

Skip to content