Ratusz

Budynek na planie trapezu, ma fasadę z czterema kolumnami doryckimi, dźwigającymi trójkątny tympanon, we wnętrzu którego umieszczona jest płaskorzeźba herbu miasta. Na zapleczu ratusza znajduje się budynek dawnych jatek.

Skip to content