Pałac Antoniego Chłapowskiego

Właścicielem jest Antoni Chłapowski, potomek w prostej linii gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Skip to content