Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Prowadzi się tu zajęcia kultywujące dawne zawody: kowalstwo, wikliniarstwo, tkactwo, ręczne metody wytopu szkła użytkowego. Istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji po wcześniejszym umówieniu.

Skip to content