Muzeum Archidiecezjalne

W jego zbiorach znajduje się bogata kolekcja sztuki od średniowiecza po czasy nowożytne. W pierwszej kolejności są to dzieła związane z religią lub świadczące o duchowości człowieka.

Skip to content