Łęgi Mechlińskie

Obszar ten obfituje w starorzecza z dobrze zachowanymi ekosystemami. W całości znalazł się on w granicach obszaru Natura 2000 – Rogalińska Dolina Warty i Ostoja Rogalińska.

Skip to content