Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Jest budowlą centralną. Jej cztery prostokątne pomieszczenia: prezbiterium, dwie kaplice i kruchta, tworzące ramiona krzyża przylegają do ośmiobocznej nawy. Sklepienie nawy głównej opiera się na ustawionym pośrodku kościoła kamiennym filarz

Skip to content