Klasztor oo. Kamedułów

Bieniszewskich eremitów uważa się za następców Pięciu Braci Męczenników: Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych kamedułów na ziemiach polskich.

Skip to content