Klasztor i zabudowania pocysterskie

W tej niezwykłej budowli mieści się obecnie Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych oraz Muzeum Tyfologiczne.

Skip to content