Główna E Kategoria obiektów: warto zobaczyć

warto zobaczyć

Budynek poczty

Obiekt niezwykle ciekawy architektonicznie, zdobiony bogato sztukaterią.

Termy Maltańskie

Można tu skorzystać z basenów sportowych oraz z atrakcji Aquaparku. Ofertę dopełnia unikatowy Świat Saun, czyli kilkanaście rodzajów łaźni i saun (w tym dwie zewnętrzne), a także tężnia solna oraz grota śnieżna.

Ratusz

Mieści się w nim muzeum, ze szczególnie okazałą Wielką Sienią. W piwnicach można odnaleźć relikty wcześniejszej gotyckiej bryły, a na wieży rezydują słynne poznańskie koziołki.

Stary Browar

Niezwykła architektura podejmująca dialog z industrialną przeszłością miejsca, mnogość zakamarków kryjących pamiątki z czasów produkcji piwa: ceramicznych kapsli, elementów wyposażenia, tabliczek bhp.

Muzeum Archidiecezjalne

W jego zbiorach znajduje się bogata kolekcja sztuki od średniowiecza po czasy nowożytne. W pierwszej kolejności są to dzieła związane z religią lub świadczące o duchowości człowieka.

Pałac Raczyńskich

W podziemiach znajduje się mauzoleum Raczyńskich, w którym w 1993 roku pochowano zmarłego w Londynie ostatniego męskiego potomka rodu - Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźctwie.

Pomnik Eleganta z Mosiny

Według legendy Oddział Hetmana Czarnieckiego zimujący w Mosinie został przez mieszkańców obszyty w eleganckie mundury i kiedy zjawił się na wiosnę na koncentrację wojsk królewskich od razu zyskał imię „Elegantów z Mosiny”.

Galeria Miejska

Na piętrze mieści się Izba Muzealna gdzie organizowane są okresowe wystawy historyczne związane z Ziemią Mosińską jak również wystawy związane z działalnością miejscowych organizacji i stowarzyszeń.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Gdy kult otaczający obraz nabrał rozgłosu, papież Pius XVI ustanowił dla sanktuarium trzydniowy odpust Pocieszycielki Strapionych, który do dziś odbywa się w niedzielę po 28 sierpnia.

Klasztor oo. Kamedułów

Bieniszewskich eremitów uważa się za następców Pięciu Braci Męczenników: Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych kamedułów na ziemiach polskich.

Rezerwat Bieniszew

W obrębie obszaru chronionego występuje drzewostan liściasty o charakterze dąbrowy oraz grądu ubogiego. Wśród zadrzewień znajduje się wiele pomników przyrody. Porastają one bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu fragment puszczy.

Parafia Ewangelicko-Reformowana

Obiekty zespołu kościelnego stanowią zwarty kompleks i użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Wokół kościoła i dzwonnicy, w tzw. lapidarium, gromadzone są historycznie i artystycznie nagrobki, pochodzące z całej Polski.

Pałac Bronikowskich

Obecnie w pałacu mieści się Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Otacza go park z alejkami i dostojnym starodrzewem.

Kościół pw. św. Izaaka

Świątynia konstrukcji zrębowej. Nawa o planie zbliżonym do kwadratu, do której przylega prostokątne prezbiterium. Dachy dwuspadowe kryte podwójnym gontem z wieżyczką zakończoną cebulastym hełmem i latarnią.

Zespół Klasztorny

Budowę prowadzono w latach 1513-1523, odbudowany po zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej w końcu XVIII wieku.

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Z dawnego kościoła pozostało prezbiterium i część nawy, zbudowane z ciosowych kamieni podparte szkarpami. Zachowała się chrzcielnica z głowicą romańską, w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Pocieszenia.

Pałac w Sławsku

Na teren pałacowym od strony traktu promowego prowadzi szpaler stuletnich kasztanowców.

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica

W muzeum są gromadzone obiekty z przeszłości miasta i okolic oraz organizowane wystawy. Stała ekspozycja obejmuje wyposażenie wnętrz mieszczańskich. Prowadzi również działalność wydawniczą i organizuje badania archeologiczne.

Kościół pw. św. Stanisława Kostki

Wybudowano go w stylu neogotyckim, w latach 1896-1897, staraniem gminy ewangelickiej. W górnej części jego okien zachowały się charakterystyczne witrażowe rozety. Obok kościoła znajduje się plebania.

Kościół pw. św. Rodziny

Organy w kościele są jedynym tego rodzaju instrumentem w regionie. Pochodzą z początków XX wieku i reprezentują styl romantycznego budownictwa organowego, z brzmieniem, które nie zmieniło się od czasu budowy.

Aquapark

W sezonie zimowym działa lodowisko zaś w letnim rolkowisko.

Kościół filialny w Warzymowie

W pobliżu mieści się przystań przystosowana do cumowania niewielkich jednostek pływających, mini plac zabaw oraz taras widokowy.

Pałac i Muzeum Adama Mickiewicza

Pałac kojarzony jest przede wszystkim z wizytą w 1831 roku Adama Mickiewicza. Opowieści o kawiarce, Jankielu czy polowaniach łączono później z odpowiednimi fragmentami z „Pana Tadeusza”.

Kalwaria Ujska

Tworzy ją 14 stacji Drogi Krzyżowej w formie figuralnej. Obecnie odrestaurowywane są kolejne stacje.

Kościół ewangelicko-augsburski

Zarówno kościół jak i pastorówka obok kościoła, zostały zbudowane z muru pruskiego. Obecnie organizowane są tu wystawy czasowe, np. malarstwa.

Kościół pw. św. Mikołaja

Fasadę tworzą trzy portale i dwie wieże. Pomiędzy wieżami znajduje się figura św. Mikołaja wyrzeźbiona w piaskowcu. Wnętrze kościoła składa się z nawy głównej, dwóch naw bocznych oraz kaplicy.

Pałac

Obecnie w pałacu mieści się Dom Pracy Twórczej i filia Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Klasztor

Obecnie mieści się tu Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.

Rezerwat przyrody „Cegliniec”

W rezerwacie rosną 150-letnie sosny ale i dęby, topole, osiki, a z rzadszych roślin berberys, tarnina, jałowiec. Żyją tu dziki, sąrny, jelenie i bobry.

Wieża widokowa

Z wieży o wysokości 32 m rozpościera się wspaniały widok na lasy Puszczy Noteckiej. Na Dostrzegalnię wejść można w czasie dyżuru pracownika Nadleśnictwa (codziennie w okresie wiosenno-letnim do zmierzchu).

Kościół Parafialny

W 2009 roku podczas prac restauratorskich odkryto, że konstrukcja uznawana dotychczas za konfesję jest w rzeczywistości jedynym w Polsce zachowanym Castrum Doloris (obozem męki) pochodzącym z przełomu XVII i XVIII wieku.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Prowadzi się tu zajęcia kultywujące dawne zawody: kowalstwo, wikliniarstwo, tkactwo, ręczne metody wytopu szkła użytkowego. Istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji po wcześniejszym umówieniu.

Historyczny układ urbanistyczny

Z uwagi na wartość historyczną i zabytkową, zarówno układu jak i małomiasteczkowej zabudowy, założenie urbanistyczne Sierakowa stanowi dobro kultury i podlega ochronie prawnej.

Muzeum Zamek Opalińskich

Odbywają się tu cykliczne wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii oraz koncerty muzyki klasycznej i folkowej. W sali reprezentacyjnej urządzane są uroczyste sesje Rady Miejskiej, tutaj też udziela ślubów Urząd Stanu Cywilnego.

Pałac Dworski

Otoczony przez rozległy park dworski, do którego prowadzi zabytkowa Aleja Lipowa

Kościół pw. św. Krzyża

Wyposażenie późnobarokowe i rokokowe z okresu budowy kościoła. Ogrodzenie otaczające kościół zamyka piękna dwuarkadowa, późnobarokowa bramka.

Rynek

Rynek miejski znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Otaczają go malownicze kamieniczki.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Od południowej strony dobudowana została neogotycka kruchta. Wewnątrz kościoła na szczególną uwagę zasługują cenne obrazy z XVI i XVII wieku. Obok kościoła stoi klasycystyczna dzwonnica, plebania i figura św. Jana Niepomucena z XIX wieku.

Kościół pw. św. Trójcy

Wyposażenie kościoła częściowo renesansowe. Przy kościele dwie kaplice: nad zakrystią renesansowa kaplica św. Anny z 1593 roku i od strony południowej kaplica Matki Boskiej z 1614 roku.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Teren sanktuarium jest rozległy, znajduje się na nim kilka kościołów. Do słynącego łaskami obrazu, który znajduje się w wybudowanej na początku XXI wieku bazylice, pielgrzymują co roku rzesze wiernych.

Brama Napoleona

Łuk powstał w 1812 roku. W 1972 roku został zniszczony. Odbudowano go w latach 1976-1977.

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa

Kościół jest jednonawowy z łukiem gotyckim między nawą a prezbiterium i stropem z belek oszalowanym deskami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP z końca XVI wieku.

Kościół pw. Serca Jezusowego

Jest jednym z najcenniejszych zabytków ziemi wieleńskiej, stanowiących bogato reprezentowaną architekturę sakralną.

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej

Na jego wyposażenie składa się też wiele przedmiotów o wartości muzealnej. Najbardziej wartościowe są ołtarz i ambona z XVII wieku oraz organy i kunsztowny świecznik z brązu (1855 rok).

Dawny zespół dworski.

Położony jest na 12-hektarowym, wydzielonym terenie, na którym znajduje się kompleks 6 budynków, w tym zabytkowe z połowy XIX wieku: dwór „Józefówka” oraz budynki mieszkalne „Wojciechówka” i „Jutrzenka”.

Izba Historii Regionalnej

mieszcząca się w środku wystawa przybliża zwiedzającym historię wsi Miały i okolicznych ziem od czasów prehistorycznych do współczesności. Ważną częścią ekspozycji stałej jest zbiór oryginalnych dokumentów pochodzących z okresu międ

Sanktuarium Krzyża Świętego

Kościół zachował styl późnobarokowy. Przyciąga dziś nie tylko piękną elewacją, ale przede wszystkim bogatą historią i legendami z nim związanymi.

Kościół klasztorny oo Franciszkanów

W 1982 roku, po pożarze który miał miejsce, przeprowadzono gruntowne odnowienie klasztoru. Od 1991 roku jest on siedzibą sekcji zamiejscowej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

Muzeum Ziemi Wronieckiej

Oprócz ekspozycji stałych (etnografia, historia, archeologia), prezentuje ciekawe wystawy lokalnej twórczości.

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Ciekawostką jest fakt, że drzwi do kościoła są wmurowane w 1/3 szczytu, a nie po środku. Zrobiono tak dlatego, poniewaź 2/3 świątyni przeznaczone było dla mieszkańców Huty, a 1/3 dla mieszkańców Wizan.

Kościół pw. św. Antoniego

Mieszkańcy nazywają go "kościołem kolejowym", ponieważ kolejarze przyczynili się do jego odrestaurowania po II wojnie światowej.

Synagoga

Wewnątrz zachowały się pierwotne, w części zrekonstruowane, malowidła na ścianie wschodniej i na czterech kolumnach. W sąsiedztwie znajduje się gmach dawnej szkoły talmudycznej.

Zamek

Zbudowany został przez biskupa poznańskiego w latach 1418-1426. Zamek przebudowano w XVIII i XIX wieku. Obecnie mieści się tu siedziba Muzeum Okręgowego w Koninie.

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Jest budowlą centralną. Jej cztery prostokątne pomieszczenia: prezbiterium, dwie kaplice i kruchta, tworzące ramiona krzyża przylegają do ośmiobocznej nawy. Sklepienie nawy głównej opiera się na ustawionym pośrodku kościoła kamiennym filarz

Plac Wolności

Wokół placu znajdują się pięknie odrestaurowane kamienice mieszczańskie.

Ratusz

Budynek na planie trapezu, ma fasadę z czterema kolumnami doryckimi, dźwigającymi trójkątny tympanon, we wnętrzu którego umieszczona jest płaskorzeźba herbu miasta. Na zapleczu ratusza znajduje się budynek dawnych jatek.

Romański słup drogowy

Ustawiony prawdopodobnie w XII wieku, jako drogowskaz połowy drogi między Kruszwicą a Kaliszem. Inskrypcja znajdująca się na tym słupie pochodzi z 1151 roku. Jest to najstarszy znak drogowy w Europie, poza granicami dawnego imperium rzymskiego.

Kościół pw. św. Bartłomieja

W prezbiterium znajduje się wczesnobarokowy nagrobek marszałka koronnego, starosty konińskiego - Stanisława Przyjemskiego. Jedna z najcenniejszych kaplic została dobudowana w 1607 roku.

Łęgi Mechlińskie

Obszar ten obfituje w starorzecza z dobrze zachowanymi ekosystemami. W całości znalazł się on w granicach obszaru Natura 2000 - Rogalińska Dolina Warty i Ostoja Rogalińska.

Dwór Andrzejówka

Po generalnym remoncie, utworzono tu popularny ośrodek rekreacyjno-turystyczny.

Pałac Kęszyckich

Bogata dekoracja architektoniczna nawiązuje do architektury baroku i rokoko. Otoczony parkiem krajobrazowym z XVIII wieku. Obecnie jest siedzibą Sanatorium Rehabilitacyjnego Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego ze Śremu.

Pałac

Ostateczny wygląd pałacu nadali mu Grodziccy w 1900 roku dodając arkadową loggię. Pałac posiada wysoką wieżę, z której roztacza się widok na dolinę Warty.

Zespół Poklasztorny Franciszkanów

Zabudowanie klasztorne, nieco późniejsze od kościoła, złożone są z trzech skrzydeł kryjących kwadratowy wirydarz, przylegający do kościoła. Całość jest otoczona wysokim murem z dwoma barokowymi bramami.

Muzeum

Tradycje muzeum sięgają okresu międzywojennego i związane są z osobą Feliksa Sałacińskiego, piekarza-cukiernika. Gdy liczba eksponatów sięgnęła 4 tys. sztuk, otworzył on prywatne muzeum w domu rodzinnym na ul. Poznańskiej.

Wieża ciśnień

Wieża w najbliższym czasie zostanie zaadoptowana na potrzeby kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne. Znajdą się w niej pomieszczenia m.in. klubu muzycznego i pracowni plastycznej. Na najwyższej kondygnacji umieszczony będzie taras widokowy.

Ratusz

Gmach nawiązuje do popularnego w XIX wieku stylu "okrągłych łuków" stanowiącego mieszankę wczesnego renesansu włoskiego i klasycyzmu. W południe można usłyszeć kuranty i hejnał miasta. Ma tu siedzibę Urząd Miasta i Gminy Śrem. Przed ratus

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej

Wieża kościoła NMP Wniebowziętej jest najwyższym obiektem w Śremie. Wznosi się na wysokość 62 metrów. Na wieży zawieszone są trzy dzwony: Św. Michał, Św. Dominik, Św. Kazimierz. Farę otacza barokowy mur, przy którym wznosi się figura �

Kościół pw. Świętego Ducha

Został wybudowany pod koniec XVI wieku. Wnętrze kościoła zachowało wiele elementów nawiązujących do dawnego zboru ewangelickiego.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej

Świątynia ceglana, salowa z trójbocznie zamkniętą częścią prezbiterialną, i centralnie usytuowaną wieżą od frontu, dachy kryte dachówką ceramiczną. Elewacje ceglane ze skromną dekoracją architektoniczną.

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej

Jest to niewielka wiejska świątynia o konstrukcji szachulcowej, na rzucie prostokąta nakryta naczółkowym dachem. Przy kościele stoi kamienny obelisk upamiętniający poległych w pierwszej wojnie światowej oraz płyty nagrobne z połowy XIX wieku

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościół ma plan kwadratu nakrytego kopułą wspierającą się na czterech potężnych filarach. Wewnątrz znajdują się bogate zdobienia.

Kościół pw. św. Józefa

Zachowała się oryginalna, zrębowa konstrukcja z bali sosnowych. Wnętrze bogato zdobione. Atrakcją kościoła są cztery dzwony.

Pałac von Treskow

Pałac otoczony jest przez rozległy park. Z okien można podziwiać spokojną taflę jeziora.

Park Orientacji Przestrzennej

Zaprojektowany został w celu oswajania z przestrzenią miejską dzieci niewidomych i niedowidzących, stanowi jednocześnie nietypową atrakcję turystyczną.

Punkt widokowy

Został wyposażony w nowoczesną lunetę, ławeczki oraz zadaszony stół do gry w szachy i warcaby.

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Utworzono tu stałą ekspozycję pod nazwą "Z dziejów Czarnkowa". W drugiej sali prezentowane są wystawy czasowe, organizowane we współpracy z innymi muzeami i placówkami kultury,prywatnymi kolekcjonerami, a także ze zbiorów własnych.

Skip to content