Główna E Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wielkiej Pętli Wielkopolski.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłową strukturę nagłówkową.
 • Nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Formularz wyszukiwania treści nie posiada osobnego przycisku akcji.
 • Formularz wyszukiwania nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • Część publikowanych dokumentów w formacie PDF nie może zostać odczytana przez oprogramowanie do czytania tekstu na głos (ze względu na zapis w postaci obrazu zamiast tekstu).

Wyłączenia

 • Na stronie opublikowano także takie dokumenty, które:
  • nie można zmienić ich struktury
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie
 • Wideo opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści wytworzone przez inne podmioty niż Wielkopolska Organizacja Turystyczna i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w przypadku chęci uzyskania dostępu do informacji niedostępnej za kontakt odpowiada: Jacek Cieślewicz.
 • E-mail: www@wot.org.pl
 • Telefon: +48507952852

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Adres: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
 • E-mail: kontakt@wot.org.pl
 • Telefon: +48 61 66 45 233
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja siedziby Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej: Poznań, ulica Piekary 17, 9 piętro.

Wejście do budynku dostępne od strony parkingu, zlokalizowane na poziomie ulicy (brak schodów) i wyposażone w automatyczne drzwi przesuwne.

Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej znajdują się na 9 piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windy (2 urządzenia) dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Brak schodów pomiędzy holem wejściowym a windą oraz pomiędzy windą a siedzibą WOT. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wejście do obiektu jest całodobowo nadzorowane przez pracowników portierni, mogących w razie potrzeby służyć asystą osobom niepełnosprawnym. Pracownicy nie są przeszkoleni w zakresie posługiwania się językiem migowym. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W większości pomieszczeń nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wyjątkiem są windy, wyposażone w przyciski oznaczone w alfabecie brajla.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie toalety w budynku znajdują się na półpiętrach niedostępnych za pomocą windy oraz wymagających pokonania schodów w przypadku próby dostępu z poziomu obsługiwanego przez windę.

Parkingi:

Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny parking płatny znajduje się w sąsiedztwie budynku. Budynek znajduje się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania, zatem parkowanie samochodu na wyznaczonych miejscach na ulicy jest płatne.

Komunikacja publiczna:

Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 260 metrów przy ulicy Aleje Marcinkowskiego (oznaczenie Marcinkowskiego) i jest obsługiwany w większości taborem niskopodłogowym. Na przystanku zatrzymują się pojazdy linii tramwajowych nr 5, 6 i 8.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 930 metrów przy ulicy Aleja Niepodległości (oznaczenie Zamek) i jest obsługiwany wyłącznie przez tabor niskopodłogowy. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii 163, 168, 169 i 171.

Najbliższa stacja kolejowa – dworzec kolejowy Poznań Główny – znajduje się w odległości 1100 metrów przy ulicy Dworcowej. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content